4706 SAYILI KANUNUN 4.MADDESİNİN 12.FIKRASI UYARINCA HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN PAYDAŞLARA, KİRACI VE KULLANICILARI DOĞRUDAN SATIŞI DUYURUSU

4706 Sayılı Kanunun 4. Maddesinin 12. Fıkrası uyarınca Hazineye ait tarım arazilerinin paydaşlara, kiracılara ve kullanıcılara doğrudan satışı