Özelleştirme Kapsam ve Programında Yer Alan Muhtelif Taşınmazların Özelleştirmesine İlişkin İlan

Özelleştirme Kapsam ve Programında Yer Alan Muhtelif Taşınmazların Özelleştirmesine İlişkin İlan