Kars Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünden Satışı Yapılacak Mallara İlişkin İlan

Kars Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünden Satışı Yapılacak Mallara İlişkin İlan