Görev Tanımı Çizelgeleri

Milli Emlak Müdürlüğü Görev Tanım Çizelgesi 

Personel Müdürlüğü Görev Tanım Çizelgesi

Muhasebe Müdürlüğü Görev Tanım Çizelgesi

Muhakemat Müdürlüğü Görev Tanım Çizelgesi