Misyonu;

Defterdarlığımızın Misyonu; Ekonomik ve sosyal hedefler ile refah toplumuna ulaşabilme sürecinde, Bakanlığımızca belirlenen maliye politikası ve Bakanlığımız mevzuatı çerçevesinde, etkili bir işgücü ve personel politikası ile kamu harcamalarını gerçekleştirmek, Devletin muhasebesini tutmak ve saymanlık hizmetlerini yürütmek, Devlet mallarını yönetmek, Devletin hukuk danışmanlığını ve Muhakemat hizmetlerini etkin ve verimli bir şekilde yerine getirmektir.

Vizyonu;

Güçlü ve sürdürülebilir bir büyüme ortamını desteklemek üzere mali disiplinden taviz vermeyen, etkin ve verimli kaynak kullanımının yaratacağı uzun vadeli kazanımlar sağlamak için, kendisiyle ve yurttaşları ile barışık, çalışanların hizmet vermekten mutluluk duyduğu, hızlı ve kaliteli hizmet sunan, saydam, hesap verebilir örnek bir defterdarlıktır.